متن آهنگ Thank_you_allah با صدای ماهر زین (maher zain)

I was so far from you

 

از تو خیلی دور بودم


Yet to me you were always so close

 

با اینحال تو همواره به من نزدیک بودی


I wandered lost in the dark

 

من گمشده سرگردان در تاریکی بودم


I closed my eyes toward the signs

 

چشمهایم را به روی تمام نشانه هایی بستم


You put in my way

 

که تو در مسیر من قرار دادی


I walked everyday

 

با راهی که هر روز میرفتم


Further and further away from you

 

بیشتر و بیشتر از تو دور میشدم


Ooooo Allah, you brought me home

 

اوه الله ، تو مرا به خانه آوردی


I thank You with every breath I take.

 

با هر نفسی که میکشم ترا شکر میکنم

 

Alhamdulillah, Elhamdulillah

 

الحمد الله ، الحمد الله


All praises to Allah, All praises to Allah

 

ستایش ها تماما برای خداست ، ستایش ها تماما برای خداست


Alhamdulillah, Elhamdulillah

 

الحمد الله  ،الحمد الله


All praises to Allah, All praises to Allah.

 

ستایش ها تماما برای خداست ، ستایش ها تماما برای خداست

 

I never thought about

 

هیچگاه درباره چیزهایی


All the things you have given to me

 

که به من عطا کرده ای فکر نکردم


I never thanked you once

 

حتی یکبار هم ازتو تشکر نکردم


I was too proud to see the truth

 

بیش از حد مغرور بودم که حقیقت را ببینم


And prostrate to you

 

و برای تو بخاک بیفتم


Until I took the first step

 

تا زمانیکه اولین گام را برداشتم


And that’s when you opened the doors for me

 

و آن وقتی بود که تو درها را به رویم گشودی


Now Allah, I realized what I was missing

 

اکنون خداوندا میدانم چه چیزی را گم کرده بودم


By being far from you.

 

به خاطر دور بودن از تو

 

Alhamdulillah, Elhamdulillah

 

الحمد الله ، الحمد الله


All praises to Allah, All praises to Allah

 

ستایش ها تماما برای خداست ، ستایش ها تماما برای خداست


Alhamdulillah, Elhamdulillah

 

الحمد الله ، الحمد الله


All praises to Allah, All praises to Allah.

 

ستایش ها تماما برای خداست ، ستایش ها تماما برای خداست

 

Allah, I wanna thank You

 

خداوندا ، میخواهم از تو تشکر کنم


I wanna thank you for all the things that you’ve done

 

میخواهم از تو تشکر کنم بخاطر تمام چیزهایی که انجام داده ای


You’ve done for me through all my years I’ve been lost

 

در سرتاسر سالهایی که گمراه بودم برایم انجام داده ای


You guided me from all the ways that were wrong

 

تو هدایتم کردی ازتمام راه هایی که نادرست بود


And did you give me hope

 

و به من امید دادی

 

O Allah, I wanna thank you

 

ای خدا ،  میخواهم ازت تشکر کنم


I wanna thank You for all the things that you’ve done

 

میخواهم از تو تشکر کنم بخاطر تمام چیزهایی که انجام داده ای


You’ve done for me through all my years I’ve been lost

 

در سرتاسر سالهایی که گمراه بودم برایم انجام داده ای


You guided me from all the ways that were wrong

 

تو هدایتم کردی ازتمام راه هایی که نادرست بود


I wanna thank You for bringing me home

 

میخواهم بخاطر آوردنم به خانه ازت تشکر کنم

 

Alhamdulillah, Elhamdulillah

 

الحمد الله ، الحمد الله


All praises to Allah, All praises to Allah

 

ستایش ها تماما برای خداست ، ستایش ها تماما برای خداست


Alhamdulillah, Elhamdulillah

 

الحمد الله ، الحمد الله


All praises to Allah, All praises to Allah.
All praises to Allah, All praises to Allah.

 

ستایش ها تماما برای خداست ، ستایش ها تماما برای خداست.

 

دانلود کنید

۲ دیدگاه. دیدگاه جدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست