ارسال شده توسط مریم جوانفر

حریم شخصی

حریم شخصی چیست و چه ارتباطی با زبان بدن دارد؟

حریم شخصی یکدیگر را بشناسیم بیشترین کاربرد زبان بدن در ارتباطات روزمره، مربوط به حفظ حریم شخصی است. همان طور که می دانید حیوانات، پرندگان و ماهی ها برای خود…
ادامه مطلب
زبان بدن

زبان بدن و تاثیر جادویی آن در ارتباطات انسان ها

منظور از زبان بدن چیست؟ زبان بدن به مجموعه ای از حالات بدن، حرکات دست ها، حالات صورت و لحن گفتار اطلاق می شود که احساسات واقعی ما را نشان…
ادامه مطلب
بیوریتم

بیوریتم و نوسانات سطوح انرژی در بدن ما

بیوریتم چیست؟ وجود بیوریتم در سیستم بدن ما دلیل اصلی تغییر حالت هایی است که در طول زندگی تجربه می کنیم. در واقع انرژی فیزیکی، حالات روحی، وضعیت احساسات، توان…
ادامه مطلب
از خودشناسی تا خودسازی

از خودشناسی تا خودسازی

موثرترین راه های خودشناسی در مقاله چگونه با برنامه توسعه فردی کارگردان زندگی خود باشیم، گفتیم که توسعه فردی چیست، چرا مهم است و گام های عملی توسعه فردی راعنوان…
ادامه مطلب
چگونه با برنامه توسعه فردی کارگردان زندگی خود باشیم

چگونه با برنامه توسعه فردی کارگردان زندگی خود باشیم؟

بهبود و توسعه فردی این متن درباره بازیگری، کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم زندگی شماست. فیلمی که درباره موضوع بهبود و توسعه فردی است. درباره کنار هم چیدن آرزوها، امیدها،…
ادامه مطلب
فهرست