ارسال شده توسط حلیمه کریمی

والد حمایتگر

آشنایی با والد درون – قسمت دوم: والد حمایتگر

والد حمایتگر درون والد درون فقط شامل امر و نهی و هشدار و تنبیه و اتهام نیست. بلکه بخش حمایت کننده ما یا همان والد حمایتگر را نیز شامل می…
ادامه مطلب
والد درون

آشنایی با والد درون – قسمت اول: والد سرزنشگر

والد درون سرزنشگر والد درون سرزنشگر روش درست ابراز محبت به کودک درون را نیاموخته است. مانند والدینی که تنها زمانی فرزندشان را تایید یا تحسین می کنند که کار…
ادامه مطلب
بالغ درون

انتخاب هدف – قسمت اول: توجه به کودک، والد و بالغ درون

نقش کودک، والد و بالغ درون در رسیدن به اهداف انتخاب هدف در زندگی هر فرد، متاثر از کودک، والد و بالغ درون انسان هاست که در انتخاب و پیشبرد…
ادامه مطلب
کودک خشمگین درون

ملاقات با کودک خشمگین درون

دوست داشتن و نفرت از کودک خشمگین درون در قسمت اول و قسمت دوم مقالات کودک درون، در مورد مفهوم کودک درون، لزوم توجه به آن و تأثیر غیرقابل انکارش…
ادامه مطلب
تغییر نگرش ، شاه کلید آرامش

تغییر نگرش ، شاه کلید آرامش

شاه کلید آرامش هدف نهایی تمام انسان ها، رسیدن به آرامش است. همه تقلاهای روزانه برای به دست آوردن ثروت، موفقیت، قدرت، زیبایی، عشق، انتقام و از این دست، در…
ادامه مطلب
برقراری ارتباط با کودک درون

بازگشت به دوران شیرین کودکی و کشف کودک درون (بخش دوم)

چگونه ارتباطمان را با کودک درون از نو بسازیم؟ در بخش اول مقاله بازگشت به دوران شیرین کودکی تلاش کردیم کودک درونمان را کشف کنیم. اکنون وقت آن رسیده که…
ادامه مطلب
بازگشت به دوران شیرین کودکی و کشف کودک درون

بازگشت به دوران شیرین کودکی و کشف کودک درون (بخش اول)

زندان تحسین در کودکی دقیقا همان چیزی را در رفتار و گفتار خود نشان می دادیم که در درونمان می گذشت: گریه، خنده، ترس، خشم، کنجکاوی، نفرت و غیره. برای…
ادامه مطلب
فهرست