سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

وبینار سه در یک

افزایش اعتماد به نفس
خداحافظی با تعلل
ساخت باورهای جدید


تاریخ برگزاری وبینار
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
ساعت ۱۹ الی ۲۱

 • به ارزش

  فقط برای ۱۰۰ نفر اول رایگان

سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

 • به ارزش

  فقط برای ۱۰۰ نفر اول رایگان

ثبت نام فوری

 • به ارزش

  فقط برای ۱۰۰ نفر اول رایگان

وبینار سه در یک

افزایش اعتماد به نفس
خداحافظی با تعلل
ساخت باورهای جدید


تاریخ برگزاری وبینار
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
ساعت ۱۹ الی ۲۱

 • به ارزش

  فقط برای ۱۰۰ نفر اول رایگان

به این مطلب رای بدهید:

۰ امتیاز۰/۵