سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

وبینار نقطه شروع گروه دوم


تاریخ برگزاری وبینار

چهارشنبه ۲۰ اسفند

جمعه ۲۲ اسفند

یک شنبه ۲۴ اسفند

سه شنبه ۲۶ اسفند

ساعت ۱۷:۰۰تا۱۹:۰۰

  • قیمت:
    رایگان

سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

وبینار نقطه شروع
گروه دوم


تاریخ برگزاری وبینار

چهارشنبه ۲۰ اسفند
جمعه ۲۲ اسفند
یک شنبه ۲۴ اسفند
سه شنبه ۲۶ اسفند
ساعت ۱۷:۰۰تا۱۹:۰۰

  • قیمت:
    رایگان

دوست عزیز حتما ویدیوی زیر را ببینید

به این مطلب رای بدهید:

۰ ratings۰/۵