سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

ثبت نام دوره ی قدم صفرم - گروه چهارم

تاریخ برگزاری وبینار

یکشنبه ۱۰ آذر
سه شنبه ۱۲ آذر
پنج شنبه ۱۴ آذر
شنبه ۱۶ آذر

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹

سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

ثبت نام دوره ی قدم صفرم - گروه چهارم

تاریخ برگزاری وبینار

یکشنبه ۱۰ آذر
سه شنبه ۱۲ آذر
پنج شنبه ۱۴ آذر
شنبه ۱۶ آذر

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹

به این مطلب رای بدهید:

۰ ratings۰/۵