سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

ثبت نام دوره ی قدم صفرم - گروه سوم

تاریخ برگزاری وبینار

یکشنبه ۹ آذر
سه شنبه ۱۱ آذر
پنج شنبه ۱۳ آذر
شنبه ۱۵ آذر

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹

سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

ثبت نام دوره ی قدم صفرم - گروه سوم

تاریخ برگزاری وبینار

یکشنبه ۹ آذر
سه شنبه ۱۱ آذر
پنج شنبه ۱۳ آذر
شنبه ۱۵ آذر

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹

به این مطلب رای بدهید:

۰ ratings۰/۵