سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

ظرفیت گروه اول تکمیل شد
برای ثبت نام گروه دوم فرم زیر را پر کنید و بلیط خود را دریافت کنید

تاریخ برگزاری وبینار

یکشنبه ۱۰ آذر
سه شنبه ۱۲ آذر
پنج شنبه ۱۴ آذر
شنبه ۱۶ آذر

ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

سلام دوست عزیز خوش آمدید
برای دریافت هدیه استاد و شرکت در وبینار خاموش کردن دکمه بعدا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا رایگان در این وبینار شرکت کنید.

ظرفیت گروه اول تکمیل شد
برای ثبت نام گروه دوم فرم زیر را پر کنید و بلیط خود را دریافت کنید

تاریخ برگزاری وبینار

یکشنبه ۱۰ آذر
سه شنبه ۱۲ آذر
پنج شنبه ۱۴ آذر
شنبه ۱۶ آذر

ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

به این مطلب رای بدهید:

۰ امتیاز۰/۵