دومین جشنواره سخنرانی پردیس

درخشش شاگردان استاد بابک بهمن خواه در دومین جشنواره سخنرانی پردیس   دومین جشنواره سخنرانی پردیس در روز دهم اسفندماه ۱۳۹۷، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار…
ادامه مطلب
فهرست