بابک بهمن خواه

اگر می‌خواهید تمام محصولات مدرسه موفقیت را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام محصولات رایگان را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام محصولات مدرسه موفقیت را ببینید؟

مدرسه موفقیت بابک بهمن خواه

اگر می‌خواهید تمام مقالات را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام ویدیوهای انگیزشی را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام ویدیوهای صبح پرانرژی را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام ویدیوهای صبح پرانرژی را ببینید؟

پربازدیدترین مقالات

اگر می‌خواهید تمام محصولات را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام کتاب ها را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام محصولات را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام محصولات را ببینید؟

مدرسه موفقیت بابک بهمن خواه

اگر میخاهید تمام نظرات را ببینید.

پربازدیدترین مقالات

اگر می‌خواهید تمام نظرات را ببینید؟

۱۰ سال هست که در صنعت آموزش مشغول به فعالیت هستم و همواره از همان روزهای اول رسالتم این بود که حال دل خیلی ها را خوب کنم. کار من ساخت و ساز بود ولی نه ساخت و ساز ساختمان، بلکه آدم های شاد و هدفمند و موفقیت می ساختم تا نسل بعدی بی نظیر و ایران بهتری داشته باشیم و خدا را شکر می کنم که هر لحظه حامی و پشتیبان من در تمامی لحظات بوده و هست.خدایا شکرت.
  خوشحالم که ده سال است در صنعت آموزش مشغول فعالیت هستم، در ۳۵ شهر ایران سمینار برگزار کردم و خدا را شکر می کنم به دیگران آموزش دادم چطور شاد و هدفمند زندگی کنند.از بهمن ماه نیز با شروع کرونا در کسب و کار ما هم تغییر حاصل شد زیرا دوران کرونا شرایطی را به وجود آورد که کلیه روابط ما را تحت تاثیر قرار داد. عده زیادی کسب و کار و روابط حرفه ای خود را از دست دادند و ضررهای زیادی را متحمل شدند. در همین دوران بود که کسب و کارهای زیادی تعطیل شدند و برگزاری اکثر جلسات شغلی ……..

اگر میخواهید داستان مدرسه موفقیت را ببینید؟

۱۰ سال هست که در صنعت آموزش مشغول به فعالیت هستم و همواره از همان روزهای اول رسالتم این بود که حال دل خیلی ها را خوب کنم. کار من ساخت و ساز بود ولی نه ساخت و ساز ساختمان، بلکه آدم های شاد و هدفمند و موفقیت می ساختم تا نسل بعدی بی نظیر و ایران بهتری داشته باشیم و خدا را شکر می کنم که هر لحظه حامی و پشتیبان من در تمامی لحظات بوده و هست.خدایا شکرت.
  خوشحالم که ده سال است در صنعت آموزش مشغول فعالیت هستم، در ۳۵ شهر ایران سمینار برگزار کردم و خدا را شکر می کنم به دیگران آموزش دادم چطور شاد و هدفمند زندگی کنند.از بهمن ماه نیز با شروع کرونا در کسب و کار ما هم تغییر حاصل شد زیرا دوران کرونا شرایطی را به وجود آورد که کلیه روابط ما را تحت تاثیر قرار داد. عده زیادی کسب و کار و روابط حرفه ای خود را از دست دادند و ضررهای زیادی را متحمل شدند. در همین دوران بود که کسب و کارهای زیادی تعطیل شدند و برگزاری اکثر جلسات شغلی ……..

اگر میخواهید داستان مدرسه موفقیت را ببینید؟

اگر می‌خواهید تمام ویدیوهای انگیزشی را ببینید؟

قبل
بعد

به این مطلب رای بدهید:

۰ ratings۰/۵